Z a s a d y    A d m i n i s t r a c j i    P u b l i c z n e j

Zasada otwartości:
Kasa powinna być otwarta dla urzędników.

Zasada odpowiedzialności:
Udzielaj wymijających odpowiedzi.

Zasada uczciwości:
Uczcij każde święto.

Zasada obiektywizmu:
Uśmiechnij się, kiedy jesteś w obiektywie kamery.

Zasada bezinteresowności:
Urząd najlepiej funkcjonuje bez interesantów.

Zasada sprawności:
Spraw, żeby pracowali inni.

Zasada racjonalności:
Radź sobie jakoś.

Zasada hierarchii:
Im wyżej, tym głupiej.

Zasada legalności:
Urządź sobie legowisko.

Zasada fachowości:
Nie przegap żadnej fuchy.

Zasada bezpłatności:
Bez płatności nie załatwiamy!

Zasada jawności:
Ja wnoszę o przerwę!

Zasada uprzejmości:
Uprzyj się i nie pracuj.

Zasada szybkości:
Niech szybko będą wakacje.

Zasada koordynacji:
Umiej przerzucać finanse koło podatkowej ordynacji.

Zasada kadencyjności:
Póki rządzą kumple, relaksuj kości.

Zasada kontynuacji:
Kontynuuj swoją drzemkę.

Zasada znawstwa:
Dobry urzędnik zna i pije wszystkie świństwa.

Zasada dokładności:
Dokładaj nadgorliwcom!

Zasada tolerancji:
Toleruj tylko taką pracę kolegów, która nie przeszkadza ci w spaniu.

Zasada terytorialności:
Terroryzuj przejawy aktywności.

Zasada dokumentacji:
Dokumentnie zagmatwaj każdą sprawę.

Zasada informowania:
Wykaż się indyferencją w sprawie reformowania.

Zasada przejrzystości:
Przejrzyj i pokrzyżuj zamiary pracusiów.

Zasada zaskarżalności:
Za skarby świata nie bierz na siebie odpowiedzialności.

Zasada właściwości:
Właściwie nic nie warto robić.

Zasada terminowości:
Teraz mi nie w głowie żadne nowości.

Zasada kultury:
Kulturystów obsługuj uprzejmie.

Zasada przekonywania:
Przekonaj się, jak cnotliwa jest ta pani.

Zasada resortowości:
Rezerwuj sobie smakowitości.

Zasada formalizmu:
Formalnie to ja tu pracuję.

Zasada rygoryzmu:
Reaguj na nadmiar rozumu.

Zasada pomocy:
Po lżejszych pij trunki większej mocy.

Zasada skuteczności:
Skutkiem pobytu w urzędzie są mdłości.

Zasada współpracy:
Współczuj ludziom pracy.

Zasada konsultacji:
W konsulacie jest wiele atrakcji.

Zasada akceptacji:
Akcentuj potrzebę wakacji.

Zasada równości:
Równo uchylaj się od aktywności.

Zasada urzędowości:
Urząd jest dla nas, a nie dla gości.

Zasada subsydiarności:
Sugeruj bliższe intymności.

Zasada otwartości:
Kasa powinna być otwarta dla urzędników.

Zasada odpowiedzialności:
Udzielaj wymijających odpowiedzi.

Zasada uczciwości:
Uczcij każde święto.

Zasada obiektywizmu:
Uśmiechnij się, kiedy jesteś w obiektywie kamery.

Zasada bezinteresowności:
Urząd najlepiej funkcjonuje bez interesantów.

Zasada sprawności:
Spraw, żeby pracowali inni.

Zasada racjonalności:
Radź sobie jakoś.

Zasada hierarchii:
Im wyżej, tym głupiej.

Zasada legalności:
Urządź sobie legowisko.

Zasada fachowości:
Nie przegap żadnej fuchy.

Zasada bezpłatności:
Bez płatności nie załatwiamy!

Zasada jawności:
Ja wnoszę o przerwę!

Zasada uprzejmości:
Uprzyj się i nie pracuj.

Zasada szybkości:
Niech szybko będą wakacje.

Zasada koordynacji:
Umiej przerzucać finanse koło podatkowej ordynacji.

Zasada kadencyjności:
Póki rządzą kumple, relaksuj kości.

Zasada kontynuacji:
Kontynuuj swoją drzemkę.

Zasada znawstwa:
Dobry urzędnik zna i pije wszystkie świństwa.

Zasada dokładności:
Dokładaj nadgorliwcom!

Zasada tolerancji:
Toleruj tylko taką pracę kolegów, która nie przeszkadza ci w spaniu.

Zasada terytorialności:
Terroryzuj przejawy aktywności.

Zasada dokumentacji:
Dokumentnie zagmatwaj każdą sprawę.

Zasada informowania:
Wykaż się indyferencją w sprawie reformowania.

Zasada przejrzystości:
Przejrzyj i pokrzyżuj zamiary pracusiów.

Zasada zaskarżalności:
Za skarby świata nie bierz na siebie odpowiedzialności.

Zasada właściwości:
Właściwie nic nie warto robić.

Zasada terminowości:
Teraz mi nie w głowie żadne nowości.

Zasada kultury:
Kulturystów obsługuj uprzejmie.

Zasada przekonywania:
Przekonaj się, jak cnotliwa jest ta pani.

Zasada resortowości:
Rezerwuj sobie smakowitości.

Zasada formalizmu:
Formalnie to ja tu pracuję.

Zasada rygoryzmu:
Reaguj na nadmiar rozumu.

Zasada pomocy:
Po lżejszych pij trunki większej mocy.

Zasada skuteczności:
Skutkiem pobytu w urzędzie są mdłości.

Zasada współpracy:
Współczuj ludziom pracy.

Zasada konsultacji:
W konsulacie jest wiele atrakcji.

Zasada akceptacji:
Akcentuj potrzebę wakacji.

Zasada równości:
Równo uchylaj się od aktywności.

Zasada urzędowości:
Urząd jest dla nas, a nie dla gości.

Zasada subsydiarności:
Sugeruj bliższe intymności.